AutoParts

Общи условия

РЕГИСТРАЦИЯ
За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в AutoParts.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Личните данни, които AutoParts.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. AutoParts.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на AutoParts.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.
ПОРЪЧКА
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена,e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по e-mail или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

Поръчки за които е необходим внос ( Германия,Италия и т.н. ) се заплаща капаро в размер между 10 и 30 процента от стойността им.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.AutoParts.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените AutoParts.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. AutoParts.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.
ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.                                                                                                                                                                                              

2. По банков път:

"АУТОПАРТС БЪЛГАРИЯ" ООД
ЕИК 200322957
СИБАНК ЕАД
BG67BUIB98881035980000

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА
Всички стоки в AutoParts.bg които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
 


Фирма Аутопартс България ООД - собственик на www.autoparts.bg, декларира, че Вашите лични данни се събират и използват, в съгласие с действащите разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и новият регламент по GDPR с директива 2016/679. 
 Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
Чрез направена поръчка в нашият сайт, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на лични данни Вие автоматично и доброволно предоставяте и давате своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни в autoparts.bg, ф-ма Аутопартс България ООД, да обработват личните Ви данни с цел изпращане на поръчаните продукти, чрез куриерска фирма и сте запознати с целите на обработване на личните Ви данни. Те не се предоставят на трети лица. Предоставена е възможност на всеки клиент, да въведе само име, фамилия и телефон за връзка, като информация, като e-mail и адрес не е задължителна опция, и се предоставя доброволно от клиента, с цел негово удобство при повторна поръчка. Предоставена е възможност, на потребителите сами да изтрият профилите и всичките им данни, като име, фамилия, адрес и IP от където е пусната поръчката. По закона за GDPR, данните няма да бъдат съхранявани за повече от 6 месеца.
Autoparts.bg употребява бисквитки за да запази информация за предпочитанията на посетителите си, да съхранява специфична за потребителя информация, относно кои продукти посещава, и за да оптимизира съдържанието на уеб страницата според типа на браузъра и допълнителните данни, изпращани от браузъра и да подобри услугите си.
 Ако желаете да изключите бисквитките, можете да го направите чрез индивидуалните си браузърни настройки.
 С цел гарантиране на качеството на услугите събираме статистическите данни предоставяни от системите на Google Analytics и Google AdWords, които дават информация единствено за тенденциите при ползване на страницата ни. Тези статистики не включват никакви данни относно самоличността на нашите посетители.
Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл.4, ал.1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица.
Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изрично урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни, а именно:
1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2.физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3.обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4.обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5.обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6.обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
В ЗЗЛД са регламентирани принципите, които администраторите на лични данни следва да спазват при обработване на данните. Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:
- да ги обработва законосъобразно и добросъвестно;
- да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
- да ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.